ή

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ

με την εγγραφή, αποδέχεστε τους Όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισμού

ξέχασες τον κωδικό σου;

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

Δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό My Life My Shampoo του WASH & GO, μοιραστείτε τις φωτογραφίες σας από τις καθημερινές σας στιγμές και ΚΕΡΔΙΣΤΕ απίθανα δώρα! Με τη συμμετοχή σας ενισχύετε στην προσφορά του WASH & GO προς τη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων ΕΛΑΙΑ που διαχειρίζεται από τους Γιατρούς του Κόσμου!
Τα ονόματα των νικητών του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν μετά τη διεξαγωγή 6 κληρώσεων.
Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν online και οι νικητές θα επιλεγούν με τη χρήση μιας εφαρμογής-γεννήτριας τυχαίων αριθμών. Η εφαρμογή αυτή διασφαλίζει ότι η επιλογή είναι τυχαία χωρίς να παρεμβάλλεται ανθρώπινος παράγοντας.
Στη διάρκεια του διαγωνισμού, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, θα ξεκλειδωθούν 6 διαφορετικές θεματικές ενότητες με ανάλογα δώρα. Οι κληρώσεις θα λάβουν χώρα μετά το ξεκλείδωμα καθεμιάς από τις 6 διαφορετικές θεματικές ενότητες. Συνολικά, θα υπάρχουν 6 online κληρώσεις, μία για κάθε θεματική ενότητα: η 1η θεματική ενότητα “Morning Rituals” έχει οριστεί για τις 25 Απριλίου 2017 μέχρι τις 14 Μαΐου 2017. Η 2η θεματική ενότητα “Keeping Fit” από τις 15 Μαΐου 2017 έως τις 28 Μαΐου 2017. Η 3η θεματική ενότητα “Moments with Friends” από τις 29 Μαΐου 2017 έως τις 11 Ιουνίου 2017. Η 4η θεματική ενότητα “Work Moments” από τις 12 Ιουνίου 2017 έως τις 25 Ιουνίου 2017. Η 5η θεματική ενότητα “Family Time” από τις 26 Ιουνίου 2017 έως τις 9 Ιουλίου 2017. Η 6η θεματική ενότητα “Relax” από τις 10 Ιουλίου 2017 έως τις 23 Ιουλίου 2017.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει τα 13 τους χρόνια, εφ’ όσον έχουν την γονική συναίνεση των ασκούντων την γονική τους μέριμνα, αφού πρώτα συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής που διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία www.mylifemyshampoo.gr ή εφόσον αναρτήσουν στο Instagram φωτογραφία τους χρησιμοποιώντας τα hashtags #mylifemyshampoo και #washandgogreece. Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό ή να αποκτήσουν οποιοδήποτε δώρο οι ιδιοκτήτες της Sarantis Ελλάδος, της Greek Geeks, της Bold Ogilvy & Mather GR, της Crazy Diamond και οι εργαζόμενοι σε αυτές, οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους Α’ βαθμού καθώς και οποιοσδήποτε άλλος έχει σχέση με τον Διαγωνισμό ή βοήθησε στην οργάνωσή του.
Κάθε διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει όσες φορές επιθυμεί στο διαγωνισμό. Όσο πιο πολλές είναι οι συμμετοχές σας τόσο αυξάνεται και η πιθανότητά σας να κερδίσετε κάθε ένα από τα θεματικά δώρα! Κάθε φωτογραφία ή βίντεο αποτελεί μία (1) συμμετοχή. Μία συμμετοχή θεωρείται έγκυρη όταν απαντά στο θέμα-ζητούμενο του διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, η φωτογραφία ή το βίντεο θα αποκλείεται. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αποκλείσει φωτογραφία ή βίντεο η οποία δεν απαντά στο θέμα- ζητούμενο του διαγωνισμού, προσβάλει την δημοσία αιδώ και τα χρηστά ήθη, είναι προσβλητική ή συκοφαντική για τρίτους ή την εταιρεία, ή προβάλλει ανταγωνιστικά προϊόντα. Ο συμμετέχων έχει την ευθύνη της νομιμότητας της αναρτήσεώς του (φωτογραφία ή βίντεο), δεδομένου ότι η διοργανώτρια δεν δύναται πάντοτε να προβεί στον έλεγχο αυτής.
Οι κληρώσεις θα γίνουν με το σύστημα της γεννήτριας τυχαίων αριθμών. Για να παραλάβουν τα δώρα τους, οι νικητές θα ειδοποιηθούν από τη σελίδα του διαγωνισμού και θα τους αποσταλεί ένα ιδιωτικό μήνυμα στα Εισερχόμενά τους στο Facebook καθώς και ένα μήνυμα email.
Προϋπόθεση για την παραλαβή των δώρων είναι η ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων του νικητή και η επιβεβαίωση της συμμετοχής του στο διαγωνισμό My Life My Shampoo. Ειδικά για τους ανηλίκους άνω των 13 ετών για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η γονική συναίνεση των ασκούντων την γονική του μέριμνα, η οποία θεωρείται ότι καλύπτει και την συμμετοχή τους.
Για την παραλαβή των δώρων απαιτείται η προσκόμιση ενός αποδεικτικού στοιχείου που να βεβαιώνει την ταυτότητα του νικητή.
Τα δώρα του διαγωνισμού δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα αντικείμενα ίσης αξίας.
Το WASH & GO διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και να ενημερώσει εγκαίρως το κοινό.
Η Διοργανώτρια θα διαθέσει στα πλαίσια της τρέχουσας καμπάνιας χρηματικό ποσό στη δομή φιλοξενίας ανηλίκων προσφύγων ΕΛΑΙΑ των Γιατρών του Κόσμου.

Όροι Χρήσης

1. ΓΕΝΙΚΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης (Γενικοί όροι χρήσης) συνιστούν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας. Οι Γενικοί όροι χρήσης αφορούν και διέπουν όλες τις πτυχές της χρήσης της διαδικτυακής τοποθεσίας.
1.2. Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, ως διαχειριστής της διαδικτυακής τοποθεσίας, δύναται να προβεί σε τροποποίηση των Γενικών όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή ή να θέσει ειδικούς ή πρόσθετους όρους χρήσης για συγκεκριμένη ενότητα ή λειτουργία της διαδικτυακής τοποθεσίας. Ο χρήστης θα ενημερωθεί πριν από την είσοδό του στην εν λόγω ενότητα ή πριν από τη χρήση της εν λόγω λειτουργίας.
1.3. Οι Γενικοί όροι χρήσης και κάθε πρόσθετος ή ειδικός ή συμπληρωματικός όρος χρήσης αποτελούν τη νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του Διαχειριστή ή και του χρήστη/επισκέπτη της εν λόγω διαδικτυακής τοποθεσίας.

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
2.1. Ο επισκέπτης ή χρήστης της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Γενικούς όρους χρήσης πριν επισκεφθεί ή χρησιμοποιήσει τις σελίδες αυτής. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους, καλείται να μην χρησιμοποιήσει τις εν λόγω σελίδες. Οι Γενικοί όροι χρήσης ισχύουν για όλο το περιεχόμενο της διαδικτυακής τοποθεσίας ανεξαιρέτως.
2.2. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στη διαδικτυακή τοποθεσία αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης αυτής.

3. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ
3.1. Κατά την πρόσβαση στη διαδικτυακή τοποθεσία οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους γενικούς όρους χρήσης καθώς και με τους όποιους κανονισμούς ή και κώδικες ή και πρακτικές και διαδικασίες που έχει θεσπίσει ή και εφαρμόζει ο Διαχειριστής.
3.2. Απαγορεύεται στον χρήστη να χρησιμοποιεί τη διαδικτυακή τοποθεσία για να βλάπτει τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και τα δικαιώματά τους, όπως μεταξύ άλλων τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας τους καθώς και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους ανήκουν. Απαγορεύεται στον χρήστη να προβεί σε καταστροφή, απενεργοποίηση, υπερφόρτωση ή πρόκληση ζημιάς στη διαδικτυακή τοποθεσία, ή να χρησιμοποιήσει μη εξουσιοδοτημένα μέσα που αποσκοπούν στην αλλοίωση του περιεχομένου της δικτυακής τοποθεσίας ή να παρέμβει στη λειτουργία της με οποιοδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση όπου στον χρήστη δίνεται η δυνατότητα προσπέλασης διαδικτυακών τοποθεσιών τρίτων μέσω της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας, γίνεται δεκτό ότι ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και για οτιδήποτε σχετίζεται με αυτές τις τοποθεσίες.

4. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
4.1. Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για να εξασφαλίσει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
4.2. Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ εγγυάται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχει η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία δεν θα χρησιμοποιηθούν για ανάρμοστο σκοπό, δεν θα πωληθούν ή παραχωρηθούν σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.
4.3 Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και να τα επεξεργάζεται για να τους αποστέλλει ενημερωτικά δελτία σχετικά με τις δραστηριότητες του Διαχειριστή και τη συγκεκριμένη διαφημιστική καμπάνια.
4.4. Οι χρήστες, μέσω της χρήσης της διαδικτυακής τοποθεσίας, συναινούν και παραχωρούν την άδειά τους ώστε ο Διαχειριστής και οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του να έχουν το δικαίωμα συλλογής και επεξεργασίας καθ’ οιονδήποτε τρόπο και τήρησης αρχείου με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προέρχονται από τους χρήστες, στο πλαίσιο της λειτουργίας της συγκεκριμένης διαδικτυακής τοποθεσίας. Στην Πολιτική απορρήτου της διαδικτυακής τοποθεσίας παρατίθενται πρόσθετες, εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών.
4.5. Οι χρήστες της διαδικτυακής τοποθεσίας επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή και να τα επικαιροποιήσουν ή και να καταργήσουν την εγγραφή τους ή και να προβάλλουν αντιρρήσεις σχετικά με την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων τους, ανά πάσα στιγμή, μέσω της σχετικής υπηρεσίας της διαδικτυακής τοποθεσίας.

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ
5.1. Η διαδικτυακή τοποθεσία περιέχει υλικό που προέρχεται τόσο από το Διαχειριστή όσο και περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις σελίδες της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων εταιρειών ή δημοσιεύσεων συνιστούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών. Εκτός από τις ρητές εξαιρέσεις (τα δικαιώματα πνευματικής περιουσίας τρίτων, συνεργατών και αντιπροσώπων, και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του λογισμικού που ανήκουν στο Διαχειριστή που έχει αναπτύξει τη διαδικτυακή τοποθεσία), το σύνολο του περιεχομένου της διαδικτυακής τοποθεσίας, όπως οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα κείμενα και όλα τα αρχεία της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, σήματα κατατεθέντα και σήματα υπηρεσιών και προϊόντων του Διαχειριστή και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.
5.2. Συνεπώς, όλα τα παραπάνω παρέχονται στον χρήστη αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική του χρήση, υπό τον όρο ότι όλες οι σημειώσεις που αφορούν τα δικαιώματα δημιουργού και άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και περιλαμβάνονται στο πρωτότυπο υλικό θα παραμένουν σε όλα τα αντίγραφα του εν λόγω υλικού. Απαγορεύεται δε η τροποποίηση του υλικού της διαδικτυακής τοποθεσίας με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή η δημόσια έκθεση του εν λόγω υλικού ή η εκτέλεση, λήψη, διανομή ή χρήση του καθ’ οιονδήποτε τρόπο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Απαγορεύεται η τροποποίηση, η ενοικίαση, η μίσθωση, ο δανεισμός, η πώληση, η διανομή ή η δημιουργία παράγωγων έργων με βάση το παραπάνω περιεχόμενο, εν όλω ή εν μέρει, εκτός κι αν ο Διαχειριστής έχει δώσει την έγκρισή του προς τούτο γραπτώς, δυνάμει ξεχωριστής συμφωνίας.
5.3. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις αποθήκευσης ενός μόνο αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε Η/Υ για προσωπική αλλά όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, εφόσον δεν διαγράφεται το σήμα προέλευσης από τη διαδικτυακή τοποθεσία και δεν παραβιάζονται με οποιονδήποτε τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
5.4. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι φέρει αποκλειστική ευθύνη για κάθε παρέμβαση στο περιεχόμενο και για τις συνέπειες της εν λόγω παρέμβασης, περιλαμβανομένης της ζημίας ή απώλειας οποιουδήποτε είδους που ήθελε υποστεί ο Διαχειριστής, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη ή του τρίτου.
5.5. Επιπλέον, γίνεται αμοιβαίως δεκτό και κατανοητό ότι παρόλο που η διαδικτυακή τοποθεσία παρέχει στους χρήστες την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τους πόρους για την ανάρτηση/δημοσίευση του περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο, είτε αυτό έχει αναρτηθεί δημόσια είτε έχει διαβιβαστεί ιδιωτικά, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από όπου προέρχεται. Τούτο σημαίνει ότι ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για κάθε περιεχόμενο που έχει αναρτηθεί, δημοσιευτεί, αποσταλεί, διαβιβαστεί ή άλλως διατεθεί μέσω των υπηρεσιών της διαδικτυακής τοποθεσίας. Λόγω του όγκου αλλά και της συμμετοχής τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ο Διαχειριστής δεν δύναται να ελέγξει όλο το περιεχόμενο που αναρτάται από τους χρήστες στις υπηρεσίες της διαδικτυακής τοποθεσίας, και ως εκ τούτου, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα ή την ποιότητα του εν λόγω περιεχομένου.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
6.1. Με την επιφύλαξη της μέγιστης ενίσχυσης του περιορισμού ευθύνης που επιτρέπει ο Νόμος, ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη ή άλλων τρίτων, που έλκουν δικαιώματα από τον χρήστη, για υλικές ή άλλης φύσεως ζημίες, για αποζημίωση για άμεσες ή έμμεσες βλάβες ή για αποθετικές ζημίες ή για ζημία οποιασδήποτε άλλης μορφής, ανεξαρτήτως της ονομασίας, της μορφής και της αιτίας αυτής, για κάθε αξίωση νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσεως ή για κάθε ζημία που προκαλείται στη διαδικτυακή τοποθεσία ή σε τρίτους από τους επισκέπτες αυτής και οφείλεται στη λειτουργία ή τη διακοπή λειτουργίας ή και στη χρήση της διαδικτυακής τοποθεσίας ή και σε μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες τρίτων σε σχέση με τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας.
6.2. Ο Διαχειριστής και οι συνεργάτες του καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας, ωστόσο, δεν είναι σε θέση να εγγυηθούν ότι η διαδικτυακή τοποθεσία ή οι διακομιστές της θα λειτουργούν απρόσκοπτα ή χωρίς σφάλματα, ή ότι δεν θα περιέχουν ιούς ή παρόμοια κακόβουλα στοιχεία.

7. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ
7.1. Κάποιες από τις μεμονωμένες σελίδες της διαδικτυακής τοποθεσίας ή των υπηρεσιών που παρέχει ή που ενδέχεται να παρέχει στο μέλλον μπορεί να υποστηρίζονται από διαφημιστικές πηγές ή και χορηγίες και μπορεί να περιλαμβάνουν διαφημίσεις και προωθητικές δραστηριότητες.
7.2. Ο τρόπος, η μέθοδος και η έκταση των διαφημίσεων και των χορηγιών της διαδικτυακής τοποθεσίας, που αφορούν το περιεχόμενό της, δύνανται να τροποποιηθούν από τον Διαχειριστή ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
7.3. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ο Διαχειριστής θα είναι σε θέση να τοποθετεί ή και να προβάλλει διαφημίσεις μέσω της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας.
7.4. Καμία μορφή διαφήμισης μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας δεν αποτελεί για τους χρήστες/επισκέπτες, άμεσα ή έμμεσα, παραίνεση, συμβουλή ή παρότρυνση για εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας. Επαφίεται στην ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν οτιδήποτε τους παρέχεται και να ενεργήσουν με δική τους βούληση, αποκλείοντας το Διαχειριστή από κάθε ευθύνη.

8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ
8.1. Η διαδικτυακή τοποθεσία περιέχει παραπομπές μέσω συνδέσμων, υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών επιγραφών. Η διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, η πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ποιότητα και η ακεραιότητα των υπηρεσιών δεν τελούν υπό τον έλεγχο του Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, την πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ποιότητα ή την ακρίβεια των σελίδων και των λειτουργιών της διαδικτυακής τοποθεσίας τρίτου, που διατίθενται στο χρήστη/επισκέπτη μέσω συνδέσμων, υπερσυνδέσμων ή επιγραφών. Συνεπώς, σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων κατά την επίσκεψη ή τη χρήση των εν λόγω σελίδων/λειτουργιών, ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τους υπεύθυνους λειτουργίας των συγκεκριμένων διαδικτυακών τοποθεσιών.
8.2. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διαχειριστής για την έγκριση ή την αποδοχή του περιεχομένου ή των λειτουργιών των διαδικτυακών τοποθεσιών ή των σελίδων στις οποίες παραπέμπονται οι επισκέπτες/χρήστες ή στις οποίες συνδέεται η παρούσα πύλη με οποιονδήποτε τρόπο ή για την ακρίβεια, την ακεραιότητα και το περιεχόμενο των αναρτήσεων που έχουν μεταφορτωθεί από τους χρήστες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην αρχική σελίδα της διαδικτυακής τοποθεσίας.
8.3. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ο Διαχειριστής δεν φέρει ευθύνη για ζημία ή απώλεια, ανεξαρτήτως της αιτίας, της ονομασίας ή της μορφής αυτής, που μπορεί να έχει υποστεί ο πρώτος ως αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας των παραπάνω δικτυακών τοποθεσιών ή πόρων τρίτων ή που απορρέει από την εμπιστοσύνη που επέδειξε στην ακεραιότητα, την ακρίβεια ή την ύπαρξη οποιασδήποτε διαφήμισης, προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή είναι διαθέσιμο στις παραπάνω διαδικτυακές τοποθεσίες ή πόρους.

9. Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Η ΓΡ. Σαράντης ΑΒΕΕ διενεργεί το Διαγωνισμό, παρέχοντας στους νικητές όλα τα βραβεία.

α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
I. Για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, οι χρήστες πρέπει να συμφωνήσουν στην καταχώρηση των προσωπικών τους στοιχείων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Η εγγραφή ισχύει μόνο όταν οι χρήστες χρησιμοποιήσουν το πλαίσιο της ειδικής ενότητας το οποίο πρέπει να συμπληρώσουν με τα προσωπικά τους στοιχεία. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής, ο χρήστης θα λάβει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στο mail του.
II. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει όσες φορές επιθυμεί στο διαγωνισμό. Υποβολή συμμετοχών από πράκτορες ή τρίτους θεωρείται άκυρη.
III. Η περίοδος υποβολής συμμετοχών στον Διαγωνισμό ξεκινά στις 25 Απριλίου 2017 στις 0:00:00 και λήγει στις 23 Ιουλίου 2017 στις 23:59:59. Συμμετοχές που υποβάλλονται πριν από την έναρξη ή μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής συμμετοχών θεωρούνται άκυρες.
IV. Η υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλου όρου που παρέχεται από οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα που θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Οι εν λόγω όροι είναι δεσμευτικοί από κάθε άποψη για όλους τους πιθανούς συμμετέχοντες.
V. Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό ή να αποκτήσουν οποιοδήποτε βραβείο οι ιδιοκτήτες της Sarantis Ελλάδος, της Greek Geeks, της Bold Ogilvy & Mather GR, της Crazy Diamond και οι εργαζόμενοι σε αυτές, οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους Α’ βαθμού καθώς και οποιοσδήποτε άλλος έχει σχέση με τον Διαγωνισμό ή βοήθησε στην οργάνωσή του.
VI. Ο Διαχειριστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επαληθεύσει την καταλληλότητα όλων των διαγωνιζόμενων και να απορρίψει κάποιον διαγωνιζόμενο εφόσον έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι έχει ενεργήσει κατά παράβαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

β. ΔΩΡΑ
I. Κατά τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού θα ξεκλειδωθούν 6 διαφορετικές θεματικές ενότητες σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή η κάθε μία με ανάλογα δώρα. Στους νικητές θα απονεμηθούν 14 Μεγάλα δώρα. Οι νικητές θα λάβουν τα παρακάτω Μεγάλα δώρα που αποτελούνται από:
1η θεματική ενότητα “Morning Rituals”: 1 νικητής θα κερδίσει 1 μήνα δωρεάν μαθήματα YOGA από το Happy Yogi
2η θεματική ενότητα “Keeping Fit”: 2 νικητές θα κερδίσουν από 1 σετ ρούχων γυμναστικής από την SUN.SET.GO όπου το κάθε σετ αποτελείται από ένα Cintia Leggings & ένα Agave Top.
3η θεματική ενότητα “Moments with Friends”: 1 νικητής θα κερδίσει ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’ επιστροφής για τον εαυτό του και τρεις φίλους του σε ελληνικό προορισμό από την εταιρία travelplanet24.
4η θεματική ενότητα “Work Moments”: 1 νικητής θα κερδίσει 1 κουτί υγιεινά εφόδια για το χώρο εργασίας από την Era
5η θεματική ενότητα “Family Time”: 1 νικητής θα κερδίσει 1 γεύμα για 4 άτομα στο Artisanal.
6η θεματική ενότητα “Relax”: 2 νικητές θα κερδίσουν από ένα Royal Asian Spa massage 50 min από την εταιρία Asian Spa.

γ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ
Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα ενεργοποιηθούν 6 θεματικές ενότητες με αντίστοιχα θεματικά δώρα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα: η 1η ενότητα έχει οριστεί για τις 25 Απριλίου 2017 μέχρι τις 14 Μαΐου 2017. Η 2η ενότητα από τις 15 Μαΐου 2017 έως τις 28 Μαΐου 2017. Η 3η ενότητα από τις 29 Μαΐου 2017 έως τις 11 Ιουνίου 2017. Η 4η ενότητα από τις 12 Ιουνίου 2017 έως τις 25 Ιουνίου 2017. Η 5η ενότητα από τις 26 Ιουνίου 2017 μέχρι τις 9 Ιουλίου 2017. Η 6η ενότητα από τις 10 Ιουλίου 2017 μέχρι τις 23 Ιουλίου 2017. Μόλις ενεργοποιηθεί κάθε νέα θεματική ενότητα, ο Διαχειριστής θα επιλέξει τυχαία τους νικητές μέσω κλήρωσης όλων των συμμετοχών που πληρούν τα κριτήρια του Διαγωνισμού. Οι φωτογραφίες ή τα βίντεο που κέρδισαν σε κάθε ενότητα δώρου δεν συμμετέχουν στην κλήρωση για το επόμενο δώρο. Ωστόσο, ο διαγωνιζόμενος που θα έχει κερδίσει σε μια ενότητα δώρου έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στις επόμενες κληρώσεις αφού υποβάλλει νέα φωτογραφία ή βίντεο. Η κλήρωση θα διεξάγεται την ίδια ημέρα της λήξης της αντίστοιχης ενότητας και οι νικητές θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα και θα ενημερώνονται μέσω e-mail στο οποίο θα δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο απόκτησης τους δώρου. Εάν μετά από επτά (7) ημέρες δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές, θα αποκλείονται και τα δώρα θα δίνονται στους επιλαχόντες και ούτω καθεξής.
Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευτούν στη διαδικτυακή τοποθεσία www.mylifemyshampoo.gr και στη σελίδα Facebook του WASH & GO www.facebook.com/Wash&GoGreece. Επισημαίνεται ότι ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για την ανεπιτυχή επικοινωνία με τον νικητή στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν καταχωρηθεί.

δ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
I. Εκτός και αν αναφέρεται ρητά αλλιώς στους Επίσημους όρους και προϋποθέσεις, η επιλογή όλων των συνεργατών, δώρων, προϊόντων και υπηρεσιών επαφίεται στην αποκλειστική ευχέρεια του Διαχειριστή. Το δώρο (ή και κάθε μέρος αυτού) είναι προσωπικό, μη μεταβιβάσιμο και μη ανταλλάξιμο. Δεν επιτρέπεται η υποκατάσταση του δώρου με κάποιο άλλο ή η εξαργύρωση της αξίας του. Για να παραλάβει το δώρο, ο Νικητής πρέπει να επαληθεύσει την ταυτότητά του.
II. Ο Διαχειριστής μπορεί να τροποποιήσει ή και να ακυρώσει το Διαγωνισμό ή και τους παρόντες όρους και να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια δημοσιεύοντας τους νέους όρους στη Διαδικτυακή τοποθεσία του Διαγωνισμού.
IΙΙ. Εάν κατά την άποψη του Διαχειριστή, υπάρχει υπόνοια ή ένδειξη παραβίασης οποιουδήποτε μέρους του Διαγωνισμού, ή συντελεστεί πράξη που επηρεάζει τη διαχείριση, την αδιαβλητότητα, την προστασία, τη νομιμότητα ή την εύρυθμη λειτουργία, διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιοδήποτε άτομο που παραποιεί τη διαδικασία υποβολής συμμετοχών και να ακυρώσει όλες τις συμμετοχές που πιστεύει ότι έχουν υποβληθεί με δόλιο τρόπο και να τροποποιήσει, αναστείλει ή να τερματίσει το Διαγωνισμό.
IV. Οι συμμετοχές και τα άλλα υποβληθέντα υλικά περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Διαχειριστή ή και των διαφημιστικών του συνεργατών και δεν θα αναγνωρίζονται ούτε θα επιστρέφονται. Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για ελλιπείς, καθυστερημένες, απολεσθείσες ή για εσφαλμένες καταχωρίσεις ή για την όποια τεχνική δυσλειτουργία, ανθρώπινο σφάλμα, απώλεια ή καθυστέρηση μετάδοσης δεδομένων, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα ή βλάβη στη γραμμή σε σχέση με το τηλεφωνικό δίκτυο, τον εξοπλισμό των υπολογιστών, το λογισμικό ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών. Οι συμμετοχές θεωρούνται άκυρες εάν είναι δυσανάγνωστες, ανακριβείς, ελλιπείς και έχουν παραποιηθεί, αλλοιωθεί, αναπαραχθεί με μηχανικά μέσα, είναι παράτυπες ή άλλως παραβιάζουν τους παρόντες Επίσημους όρους και προϋποθέσεις.
V. Όσο κι αν ο Διαχειριστής καταβάλλει προσπάθειες να διασφαλίσει την αδιαβλητότητα του Διαγωνισμού, δεν ευθύνεται για τις πράξεις των συμμετεχόντων ή άλλων ατόμων σε σχέση με το Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών των συμμετεχόντων ή άλλων ατόμων να παρακάμψουν τους Επίσημους όρους και προϋποθέσεις ή να επέμβουν με άλλον τρόπο στη διαχείριση, την ασφάλεια, την αδιαβλητότητα ή την ορθή διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
VI. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο Διαγωνισμός δεν είναι δυνατό να διεξαχθεί όπως έχει προγραμματιστεί λόγω ζημιάς από ιούς, ιούς τύπου worm, σφάλματα (bug), ή λόγω παραποίησης, μη εξουσιοδοτημένης παρέμβασης, απάτης, τεχνικών περιορισμών ή αστοχιών, απεργιακών κινητοποιήσεων, ιδιαίτερων συνθηκών, πτώχευσης ή ρευστοποίησης, απαιτήσεων της αγοράς, ή λόγω της κείμενης νομοθεσίας, απρόβλεπτων εμποδίων ή άλλων αιτίων τα οποία, κατά την απόλυτη κρίση του Διαχειριστή, θα μπορούσαν να διαφθείρουν, να υποβιβάσουν ή να επηρεάσουν άλλως τη διαχείριση, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη, την αδιαβλητότητα, τη βιωσιμότητα ή την ορθή διεξαγωγή του Διαγωνισμού, ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιήσει τους παρόντες Επίσημους όρους και προϋποθέσεις ή και να ακυρώσει, διακόψει, τροποποιήσει ή αναστείλει συνολικά ή εν μέρει το Διαγωνισμό, και να επιλέξει το νικητή ανάμεσα στις συμμετοχές που πληρούν τα κριτήρια και έχουν παραληφθεί έως τη στιγμή της ακύρωσης, διακοπής, τροποποίησης ή αναστολής, κατά περίπτωση.

στ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν χρηματοδοτείται, δεν υποστηρίζεται ή σχετίζεται με το Facebook ή οποιοδήποτε άλλο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που παρέχει ο διαγωνιζόμενος παρέχονται μόνο στη ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ και σε κανένα άλλο μέρος. Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται σε συνεργασία με τους όρους της Πολιτικής απορρήτου που ισχύουν στο παρόν. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι διαγωνιζόμενοι συμφωνούν να δεσμεύονται από τα εξής:
I. Κατά τη συμμετοχή τους στον παρόντα Διαγωνισμό και εκτός κι αν απαγορεύεται από το νόμο, κάθε υποψήφιος ή επιλεχθέντας νικητής συναινεί στην άνευ αποζημίωσης παραχώρηση της χρήσης του αντίστοιχου ονόματος, της φωνής, της φωτογραφίας ή και της ομοιότητας για διαφημιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς δημοσιότητας σε σχέση με την παρούσα και παρόμοιες προωθητικές ενέργειες και ενδέχεται να ζητηθεί από τον υποψήφιο νικητή και τους φιλοξενούμενούς του να δηλώσουν γραπτώς ότι δίνουν τη συγκατάθεσή τους, εκτός κι αν κάτι τέτοιο αντίκειται στη νομοθεσία.
II. Ο νικητής που αποκτά το δώρο είναι ευπρόσδεκτος να αποστείλει στο Διαχειριστή οπτικοακουστικό υλικό σε σχέση με το δώρο που κέρδισε, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης. Ο νικητής συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα δικαιώματα του Διαχειριστή να δημοσιεύει ή να χρησιμοποιεί διαφορετικά το οπτικοακουστικό υλικό του, εκτός κι αν ο νόμος δεν το επιτρέπει. Η εν λόγω χρήση δεν παραβιάζει με κανένα τρόπο τα προσωπικά του δικαιώματα σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου. Ο νικητής δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, αμοιβή ή αποκτά άλλο δικαίωμα σχετικά με τις παραπάνω δημοσιεύσεις καθώς και κάθε άλλη προωθητική ενέργεια.

III. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

Σας προσφέρουμε συγκεκριμένες επιλογές σε σχέση με τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς, όπως σε σχέση με το πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες και τον τρόπο που επικοινωνούμε μαζί σας. Για να επικαιροποιήσετε τις προτιμήσεις σας, να μας ζητήσετε να αφαιρέσουμε τις πληροφορίες σας από τις λίστες αλληλογραφίας μας ή υποβάλετε ένα αίτημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας όπως ορίζεται κατωτέρω.

Μη συμμετοχή σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email Opt-Out)

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας πείτε να μην σας αποστέλλουμε διαφημιστική επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο διαγραφής που θα βρείτε εντός των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας ως αναφέρεται παρακάτω. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στέλνοντάς μας μήνυμα στο INFO@SARANTISGROUP.COM

Απόσυρση Συγκατάθεσης

Μπορείτε να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση μας έχετε παράσχει στο παρελθόν, ή να προβάλετε ένσταση σε οποιαδήποτε στιγμή για νόμιμους λόγους, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Θα εφαρμόσουμε τις προτιμήσεις σας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αποσύροντας τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών, ενδέχεται να σημαίνει ότι δε θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε κάποια από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

Επανεξέταση, επικαιροποίηση και τροποποίηση Προσωπικών Δεδομένων

Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση και να λάβετε λεπτομέρειες σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς, να ενημερώσετε και να διορθώσετε ανακρίβειες στα προσωπικά σας δεδομένα, και να ζητήσετε το μπλοκάρισμα ή τη διαγραφή τους, ανάλογα με την περίπτωση. Μπορείτε να ζητήσετε να αναθεωρήσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία στέλνοντας ένα email στο INFO@SARANTISGROUP.COM.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ή αν θα επιθυμούσατε να επικαιροποιήσετε τις πληροφορίες που έχουμε για εσας ή τις προτιμήσεις σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στο INFO@SARANTISGROUP.COM.


ζ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Οι παρόντες Επίσημοι όροι και προϋποθέσεις αναρτώνται στη διαδικτυακή τοποθεσία και θα παραμείνουν αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής συμμετοχών.

η. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο Διαγωνισμός και οι παρόντες Επίσημοι όροι και προϋποθέσεις διέπονται από την ελληνική νομοθεσία και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτήν. Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς ή αξίωσης που ανακύπτει σε σχέση με τις διαδικασίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια Αθηνών.

10. Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
10.1. Για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συνδεθούν στη «διαδικτυακή τοποθεσία», να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μια φόρμα ηλεκτρονικής συμμετοχής, που να περιέχει και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι είναι άνω των 13 ετών. Εάν ένας διαγωνιζόμενος έχει ήδη προσωπικό λογαριασμό στο Facebook, μπορεί να συνδεθεί στη διαδικτυακή τοποθεσία μέσω του λογαριασμού του. Εάν ένας διαγωνιζόμενος έχει ήδη προσωπικό λογαριασμό στο Instagram, μπορεί να ανεβάσει τις φωτογραφίες του στο δικό του λογαριασμό με τα #mylifemyshampoo.gr και #washandgogreece. Οι χρήστες αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό είναι να υποβάλουν τη φόρμα με τα προσωπικά τους στοιχεία. Ο Διαχειριστής δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε εύλογο μέτρο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τις δεσμευτικές διατάξεις και τις συμβάσεις.
10.2. Η ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις λέξεις και τις εικόνες (περιεχόμενο του χρήστη) που δημιούργησαν οι χρήστες σύμφωνα με τους κανόνες και τη λειτουργία του Διαγωνισμού, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για διάφορες χρήσεις που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Διαχειριστή.
10.3. Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ρητά ότι η εγγραφή τους στο Διαγωνισμό δεν συνεπάγεται απαραίτητα τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό που διενεργείται από τον Διαχειριστή.

11. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
11.1. Οι Γενικοί όροι χρήσης συνιστούν τη συνολική νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του χρήστη και του Διαχειριστή και διέπουν τη χρήση της παρούσας Διαδικτυακής τοποθεσίας από τον χρήστη.
11.2. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ο Διαχειριστής μπορεί να παρέχει ειδοποιήσεις, και ειδικά όσες έχουν αντικείμενο τις τροποποιήσεις στους Όρους χρήσης, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φυσικού ταχυδρομείου ή αναγγελιών.
11.3. Κάθε καθυστέρηση στην άσκηση ή τη μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος εκ μέρους του Διαχειριστή, είτε άπαξ είτε κατ’ επανάληψη, δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση ως παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα που δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε.
11.4. Σε περίπτωση ακυρότητας οποιουδήποτε όρου των παρόντων Όρων Χρήσης, οι χρήστες αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο εν λόγω όρος θα αντικαθίσταται από άλλο όρο ισοδύναμου αποτελέσματος από τον Διαχειριστή, ερμηνεύοντας έτσι την πραγματική βούληση των μερών. Σε κάθε περίπτωση οι υπόλοιποι Όροι χρήσης στο παρόν δεν θα θίγονται από την ακυρότητα οποιουδήποτε όρου και θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και θα παράγουν έννομα αποτελέσματα.

12. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Σε περίπτωση αθέτησης εκ μέρους του χρήστη οποιουδήποτε όρου του παρόντος, πέραν τον όποιων άλλων συνεπειών προβλέπονται στο παρόν ή σε οποιαδήποτε πηγή δικαίου, ο Διαχειριστής έχει την απόλυτη ευχέρεια να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα την ικανότητα προσπέλασης της διαδικτυακής του τοποθεσίας.

13. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους χρήσης είναι τα δικαστήρια Αθηνών.